dilluns, 28 d’agost de 1989

Antic Balneari de Rocallaura


Parar per casualitat a l'Hostal Antic Balneari De Rocallaura (Vallbona de les Monges) i trobar-te una obra de joventut fa il·lusió
Antic Balneari de Rocallaura:
http://www.rocallaura.com
https://www.facebook.com/anticbalneariderocallaura_._